Landstorm Zelhem
Informatiebronnen

Informatiebronnen

Websites

Personen en instanties

 • Bert-Jan Dierink
 • Museum Rotterdam
 • Collectie Haags Gemeente Archief

Boeken en kranten

 • Boekje: ‘De werkzaamheden van de gewestelijke en plaatselijke landstormcommissiën, benevens van de Plaatselijke Leiders door Boulogne’.
 • Programma uitgegeven van de herdenking van het tienjarig bestaan van het Landstormkorps “Stelling van Amsterdam” 1916-1926.
 • Gedenkboek van de Limburgse Jagers 1925
 • Programma van de op 8 september 1936 te houden schietwedstrijden in Venlo.
 • Gedenkboek ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm, 1928.
 • Bijzondere Vrijwillige Landstorm door H. Tomas
 • ‘Handen af van onze koningin’ door Bas Kromhout (Historisch Nieuwsblad 10/2013)
 • Als ’t moet, november 1918 en de Bijzondere Vrijwillige Landstorm door J. C. van der Does
 • Boekje ‘November Romeo’ jubileumuitgave 1914-2014 Koninklijke Landmacht
 • Gedenkboek Grenadiers en Jagers 1929-1939, samengesteld door A. A. Schwing, Groen’s Drukkerij
 • De levensgang van een goed vaderlander door J. W. van Frankenhuyzen

Foto gemaakt in het Natres Museum.