Landstorm Zelhem
De B.V.L. in jaren ’30

De B.V.L. in jaren ’30

Er waren 2 dingen die de Nederlandse regering in kon zetten bij revolutionaire acties:

 • Lichtingen soldaten oproepen.
 • Oproepen van de Bijzonder Vrijwillige Landstorm en andere landstormkorpsen.

Bij de oprichting van de Nationale Landstorm Commissie, waren deze korpsen er al:

 1. ‘Limburgse Jagers’
 2. ‘Veluwezoom
 3. ‘Zuid-Holland West
 4. ‘De Meijery
 5. ‘Stelling van Amsterdam’.
 6. ‘Nieuwe Hollandse Waterlinie’
 7. ‘De IJssel’
 8. ‘Rotterdam’

Door de enorme propaganda groeide het aantal vrijwilligers heel snel en moesten er afdelingen bij komen. Aan het hoofd van elk landstormkorps stond een reserve hoofd officier, en werd een aangewezen commandant genoemd.

Er werden met de buitengewone vrijwilligers bij de Vrijwillige Landstorm geen oefeningen gehouden. Met de Vrijwillige Landstorm wel.

Nieuw Vrijwillig Landstormbesluit

Bij Koninklijk Besluit van 10 juli 1933 werd er een nieuw Vrijwillig Landstormbesluit ingevoerd. Dit was nodig omdat er teveel vrijwilligers waren voor het oude mobilisatieplan. De vrijwillige Landstorm bestond nu uit:

 • De staf van de Vrijwillige Landstorm.
 • De vrijwillige landstormkorpsen Motordienst, Vaartuigendienst, Luchtwachtdienst en Spoorwegdienst. Officieel hoorden deze niet bij de B.V.L. maar ze kwamen gelijk met de vrijwilligers van de B.V.L. in actie als dat nodig was.
 • De Bijzondere Vrijwillige Landstorm, pas te vormen als ze opgeroepen werden. Hierbij waren dienst- en reserveplichtigen én vrijwilligers van de Vrijwillige Landstorm. Zij kwamen alleen in actie als zij opgeroepen werden.

Vijf mannen van de Landstorm Zelhem deden mee aan deze wedstrijd.

De 19 korpsen van de B.V.L. in de jaren ’30

 • Fries Verband
 • Gronings Verband
 • Drents Verband
 • Twents Verband
 • De IJssel en Vollenhove (deze waren eerst apart)
 • Veluws Verband
 • Veluwezoom
 • Limburgse Jagers
 • De Meijerij
 • Westbrabants Verband
 • Zeeuws Verband
 • Verband Monden der Maas
 • Verband Dordrecht
 • Rotterdam
 • Zuid-Holland West
 • Nieuwe Hollandse Waterlinie
 • Stelling van Amsterdam
 • Kennemerland
 • Verband Alkmaar

Herzien mobilisatieplan

Doordat er veel nieuwe leden waren gekomen moest het oude mobilisatieplan herzien worden. Dus werd er door de inspectie een officieel mobilisatieplan ontworpen zoals het leger dat ook heeft. Dit was mogelijk omdat sinds korte tijd bij een mobilisatie ook de vrijwilligers gebruik moesten kunnen maken van alle wapen – en munitie magazijnen. Een andere naam voor zo’n plan is ook wel een mobilisatievoorschrift.

Mobilisatievoorschrift 1935

Op 1 maart 1935 kwam er een officieel mobilisatievoorschrift. Hierin stonden dingen over:

 1. de mobilisatie
 2. indeling van het personeel
 3. beschikbaarheid over wapens en uitrusting
 4. administratie
 5. legering
 6. verpleging
 7. concentratie vervoer

Bij de brigades van de Koninklijke Marechaussee en Rijkswacht en politie bureau’s lagen de geweren en munitie.