Landstorm Zelhem
Landstormblad

Landstormblad

Eigen blad

De leden van de B.V.L. wilden graag een eigen blad hebben (dat hadden vroeger alle verenigingen of clubs) waarin de mededelingen van de hoofdcommissie waren opgenomen. Bovendien wilden ze graag op de hoogte blijven van wat er in andere afdelingen in Nederland gebeurde én een mooi blad zorgde voor extra motivatie.

In eerste instantie hadden een paar rayons voor eigen gebruik een landstormblad gemaakt. In de provincies Gelderland en Overijssel was er een landstormblad die was gemaakt onder redactie van de heer F. Jalink uit Apeldoorn.

Hij was ook de propagandist die altijd in Zelhem bij de vergaderingen aanwezig was. Maar vanuit het hele land was er interesse in het blad.

Nieuw maandblad

Er werd een maandblad gemaakt voor alle leden van de B.V.L., en de vrijwillige korpsen Motordienst, Vaartuigendienst en Spoorwegdienst. Het 1e nummer was in maart 1924, en elke 15e van de maand verscheen het blad.

Het Landstormblad

De naam was simpel: ‘Het Landstormblad.’ Met als onderschrift: ‘Orgaan ten behoeve van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm, instituut tot Steun van het Wettig Gezag.’

Met wettig gezag bedoelden ze dat deze regering op democratische manier gekozen is. Op het blad staat de afbeelding van de landstormman die door de Nederlandse maagd gelauwerd werd. Het bovenschrift is: ‘Den Vaderlant ghetrouwe blijf ick tot in den doet’. Rechts zie je door het symbool van de Landstorm heen, een spittende boer met het geweer over zijn schouder en daaronder het motto van de B.V.L.: “Als ’t moet”.

Al snel waren er 25.000 abonnementen. Maar als je bij de B.V.L. was, was je niet verplicht om een abonnement te nemen op het maandblad. Ook dit was geheel vrijwillig. Het blad zag er verzorgd uit en werd gemaakt door vakmensen. Het doel van het blad was: in nationale zin schrijven over maar 1 onderwerp, en dat was de B.V.L. En het moest voor iedereen interessant zijn: voor katholieken, protestanten, vrijzinnig democraten, enzovoort.

Inhoud

Het blad werd gevuld met korte verslagen van landstormbijeenkomsten en schietwedstrijden die overgenomen waren uit de lokale kranten. Er stonden ook veel advertenties van allerlei bedrijven in het Landstormblad , maar er is niet bekend of ze sponsor waren van het blad of de B.V.L. In het blad is van 16 jaar geschiedenis van de Bijzondere Landstorm bewaard.

Kritiek

Nationaal- socialistische kranten hadden kritiek op het Landstormblad. Ze zouden politiek gezien alles zo willen houden zoals het was, en geen veranderingen of hervormingen willen. De redactie zei hierop:

De ‘B.V.L. bemoeit zich niet met politieke, sociale of godsdienstige vraagstukken, welke de meningen verdeeld houden. Vragen over medezeggenschap, bedrijfsorganisatie, evenredige vertegenwoordiging, algemeen kiesrecht, corporatieve staat, maatschappij of – vertegenwoordiging zal men niet in het blad vinden.’ ( ‘Als ’t moet’. J.C. van der Does. blz. 251.)

Bron: Bert-Jan Dierink.
Bron: Bert-Jan Dierink.
Bron: Bert-Jan Dierink
In de krant verscheen het volgende bericht op 6 augustus 1940.
Bron: Delpher.