Landstorm Zelhem
Doesburg

Doesburg

Tijdens de zoektocht naar allerlei informatie over de B.V.L. zag ik weinig echt interessante stukken uit kranten over Zelhem. Bij Zelhem werden vooral de schietuitslagen benoemd. Bij artikelen over Aalten en Doesburg, en Doetinchem kwam ik veel meer over de achtergronden bij de BVL te weten. En er waren grote Landdagen gehouden. Vandaar dat ik er een paar interessante artikelen over andere plaatsen in de Achterhoek uit heb gehaald om toch zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de B.V.L.

Doesburg was in die tijd een van de beste afdelingen van de afdeling de Veluwezoom. Ze waren erg fanatiek in Doesburg. Misschien ook wel omdat ze aan de IJssel liggen en ze ook nog eens de poort naar de Achterhoek zijn.

In 1928 is er weer een vergadering van de B.V.L. gehouden in Doesburg. Er waren maar 30 mensen aanwezig. De vergadering was speciaal georganiseerd om een reiskas op te richten voor de mensen die de Landstormdag in september 1928 in Den Haag bij wilden wonen. De kosten waren 4 gulden per persoon, de reis inbegrepen. Er zou een commissie benoemd gaan worden die deze reiskas zou gaan beheren.


Een paar maanden later kreeg de afdeling Doesburg een hele mooie vlag aangeboden door de voorzitter van de afdeling de Veluwezoom.
In 1929 wordt in de krant vermeld dat de schietoefeningen elke woensdag en zaterdagmiddag zijn van 6 tot 8 uur.
Een jaar later – in 1930 – had Doesburg 80 leden bij de B.V.L. Op een vergadering ’s avonds waren er maar 50 aanwezig. Dhr. J.M. Berger was toen de plaatselijk leider. Eerder dit jaar hadden ze nog 77 leden, en 43 daarvan deden mee aan de schietwedstrijden. De voorzitter kreeg namens de commissie aan de afdeling een verenigingsvlag aangeboden. Als teken van eenheid. Het doel van de B.V.L. was het bewaren van de vrede, en de vlag was een teken van vrede. De vlag bestond uit 3 banen oranje, wit, blauw, omzoomd met oranje franje. In het wit het Doesburgse wapen, op de beide andere banen stond ‘Bijzonder Vrijwillige Landstorm Doesburg’. Overste van Schouten vertelde dat de Landstorm 10 jaar bestond en dat ze dit op 27 september in Den Haag zouden gaan vieren. Ze zouden dan 2000 man meenemen. Er is dan een defilé voor de koningin. De B.V.L. heeft nu bijna 6000 leden vertelde hij. Van de afdeling Doesburg hebben zich al 35 mannen opgegeven om mee te gaan naar Den Haag. H ter Beest werd benoemd tot vaandeldrager.


Op 18 oktober 1933 is er weer een jaarvergadering. Er waren toen 50 mensen aanwezig. De mededeling werd gedaan dat waarschijnlijk volgend jaar op kortere afstand geschoten gaat worden. Dhr. Everts kreeg voor zijn vele werk en inzet – al 12 ½ jaar lang – een aandenken. Hij heeft er ook persoonlijk voor gezorgd dat er van de 103 leden, nu 74 mensen geabonneerd zijn op het Landstormblad. Overigens hadden ze in Doesburg ook troost- en poedelprijzen. Bij de poedelprijzen ging het om een pistooltje of een leverworst. Om beide prijzen werd hartelijk gelachen. Aan het eind van de avond zei propagandist Jalink uit Apeldoorn nog dat een lid van de B.V.L. geen lid kan zijn van de nationaalsocialistische beweging. Dhr. Everts bood namens alle leden aan de plaatselijk leider dhr. Wijnen een wandelstok aan.
In augustus 1939 is er door de afdeling Doesburg een schietwedstrijd georganiseerd tussen militairen in vijftallen van het grensbataljon (die op dat moment gelegerd waren in Hummelo) en de B.V.L. Doetinchem. Er zijn in die dagen meerdere wedstrijden gepland o.l.v. de plaatselijke leider. Dat is op dat moment de reserve 1e luitenant W. Wijnen. De wedstrijden werden gehouden op de garnizoensschietbaan aan de Kraakse Laan in Doesburg. De eerste prijs was een medaille en 5 draagmedailles. De tweede prijs bestond uit een medaille en 5 dozen sigaren. De poedelprijs was een houten geweertje. De afdeling Doesburg heeft zelf de prijzen voor deze wedstrijden bij elkaar gebracht.


En dan nog een wat minder prettig bericht voor de plaatselijk leider, reserve 1e luitenant W. Wijnen. Iemand die onder zijn leiding bij de afdeling in Doesburg zit, heeft wat bij hem vernield. Het gaat om Ch. De J. De luitenant heeft blijkbaar aangifte gedaan want er is door justitie onderzoek naar gedaan. Zo kom je wel vervelend in het nieuws als B.V.L!
Volgens krantenartikelen had Doesburg ook een Motordienst.